Mer än 600 000 euro beviljas till klimatprojekt i kommunerna

Klimatarbete ser ut att intressera allt fler kommuner, uppger Miljöministeriet.

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har beslutat att stödja 14 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna med en summa på 640 000 euro. Det uppger Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

För att beviljas finansiering ska projekten arbeta för att genomföra de mål som finns i den nationella klimatpolitiska planen som sträcker sig till 2030. De viktigaste urvalskriterierna var ansökningarnas genomslag och koppling till kommunernas fortlöpande klimatarbete.

"Finlands mål om klimatneutralitet kan inte uppnås om inte kommunerna och regionerna är engagerade i arbetet. Därför är det fint att klimatlösningar ser ut att intressera allt fler kommuner. Den här gången fick vi in klart fler ansökningar än i fjol. Bland de sökande fanns 48 olika kommuner och regioner", säger Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef för programmet Kommunernas klimatlösningar, i pressmeddelandet.

Projekten som erhållit finansiering hittas på Miljöministeriets webbplats.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning