Mentalvårdstjänsterna bör stärkas!

Utmaningar med psykisk ohälsa är ett växande problem i Finland. Coronaepidemin har dessutom gjort situationen värre. Vi måste utveckla vår offentliga service så att vi kan bemöta och förebygga psykisk ohälsa i alla åldersgrupper.

Vi behöver satsa mer resurser på enkla lågtröskeltjänster inom primärhälsovården, utan att glömma bort det viktiga förebyggande arbetet. Jag vill att vi i västra Nyland tar i bruk terapigarantin direkt, och utvecklar snabba samtals- och stödtjänster för alla åldersgrupper.

Mentalvårdstjänsterna ska alltid vara tillgängliga på båda nationalspråken. Det finns också möjligheter i de digitala tjänsterna inom mentalvården, men vi måste komma ihåg att dessa aldrig kan ersätta fysiska träffar.

Genom att våga satsa på psykvårdstjänsterna, och tydliga servicestrukturer kan vi garantera en frisk och välmående vardag för alla vilket är dessutom det nationalekonomiskt förmånligaste alternativet.

Henrik Wickström, vice partiordförande, SFP, Ingå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning