Mellanösternkonflikten: Tidigare fiender jobbar för fred med antivåld

Ahmed Helou och Moran Zamir jobbar för bestående fred i Mellanöstern. De säger att palestinier och israeler får vara av olika åsikt, men att de kan och ska samtala om lösningar och att de måste lära sig att tillsammans bygga upp det kriget har förstört.Bild: Leif Weckström

Konflikten mellan Israel och Palestina kan ta slut snabbare än mången tror. En folkrörelse som funnit våldsspiralens meningslöshet förenar motpolerna till kamp för fred med antivåldsmetoder.