Mellanår har blivit vanligare

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

En ny utredning visar att antalet studerande som tar ett mellanår efter studentexamen har ökat. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets projektchef kan skolutmattning och högskolornas tuffa valkriterier ligga bakom utvecklingen.

Två tredjedelar av studenterna i Finland slutar studera eller tar ett mellanår efter att ha tagit sin studentexamen. Det här kommer fram i det sammandrag av befintliga undersökningar och rapporter gällande gymnasieutbildningen som Undervisnings- och kulturministeriet publicerade på onsdagen. I utredningen hade antalet studerande som tar ett eller flera mellanår efter gymnasiet vuxit med över tio procent mellan åren 2005 och 2015.

– Vi fann ingen direkt förklaring till det i utredningen men våra resultat visar att skolutmattningen bland gymnasiestuderande har ökat. Skolutmattningen kan resultera i en ond cirkel som kan synas på det här sättet, kommenterar projektchef Tiina Silander från Undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt Silander kom forskarna fram till att ett sätt att minska på skolutmattningen kunde vara att bättre involvera gymnasiestuderandena i utbildningen.

– Kanske man bättre kunde involvera studerandena i deras egen inlärning och förbättra deras möjligheter att påverka gemenskapen, säger Silander och betonar att hon endast refererar forskarnas resultat.

Sammanställningen har gjorts som ett tjänstemannaarbete inom ramen för Undervisnings- och kulturministeriets enhet för gymnasiereformen. Som utomstående sakkunniga deltog Sirkku Kupiainen från Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet samt professor Katariina Salmela-Aro från Helsingfors universitet.

Tuffa valkriterier

Tiina Silander påpekar att skolutmattningen knappast är den enda förklaringen till att mellanår blivit vanligare. Högskolornas tuffa valkriterier bidrar också till utvecklingen.

– 75 procent av studenterna söker en plats till fortsatta studier men endast cirka 30 procent inleder studierna. Det här är på så sätt intressant att största delen av dem som ansöker om en studieplats vid någon högskola får en plats till slut, men det kan i många fall ske först några år senare. Många är tvungna att ta ett oönskat mellanår, säger Silander.

– Gymnasiet erbjuder en positiv attityd till fortsatta studier, men producerar inte alltid den kompetens som krävs för högskolestudier. Utmaningarna gäller främst färdigheter i anslutning till att förstå saker på ett djupare plan samt till informationsbehandling och kritiskt tänkande.

Genomströmningen i gymnasierna är däremot bra och år 2015 fullgjorde 80 procent av studerandena sina gymnasiestudier inom den utsatta tiden på tre år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning