Mekaniskt och motoriserat men inte förstummande

Rörliga färger i Pe Langs installation LED | n° 5, 2021–22, utställningens enda riktigt färggranna inslag men samtidigt också dess mest ordinära. Bild: Jussi Tiainen

Trots några förvånande tekniska missar och trots recensentens måhända orimliga förväntningar baserade på en upplevelse långt i det förgångna är Langs och Papalexandri-Alexandris namnlösa helhet på Galerie Anhava värd att uppleva.

Tiden får till och med de bästa av konserter, filmer, pjäser eller utställningar att blekna ur minnet, men alla har vi konstupplevelser som består. Vad som är gemensamt för dessa är inte kvalitet – at...