Meinander ny ordförande för SLS

Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, tar över Svenska litteratursällskapet.Bild: Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media 2016

Svenska litteratursällskapet har utsett professor Henrik Meinander till sällskapets nya ordförande.