Historiskt beslut: Privata vårdbolaget Mehiläinen tar hand om centralsjukhuset i Kemi

Bild: Lehtikuva/Panu Pohjola

Kommunerna i sydvästra Lappland lägger hela sin vård på entreprenad.

Kommunerna Kemi, Torneå, Keminmaa och Simo i sydvästra Lappland grundar tillsammans med det privata vårdbolaget Mehiläinen ett nytt vårdbolag som ska handa kommunernas hälsovård.

Det nya bolaget ska få ett kontrakt på 15 år för leverans av vårdtjänster inom Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikts område. Bolagiseringen gäller även centralsjukhuset i Kemi.

De berörda kommunernas fullmäktigen fattade beslut om saken på måndag kväll.

Beslutet kommer som en reaktion på oron för vårdtjänsternas framtid i regionen. I och med vårdreformen har det blivit aktuellt med en koncentrering av specialsjukvården och vissa andra vårdtjänster till Rovaniemi och Uleåborg. Genom det nya bolaget hoppas kommunerna kunna bevara vården vid centralsjukhuset.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46