Mehiläinen satsar på kundtjänst på svenska

Normalt kan man snabbt få hjälp från Mehiläinens svenska kundtjänst.

Ulla Lindholm berättar om sina erfarenheter av Mehiläinens svenska kundtjänst (HBL Debatt 22.2). Vi beklagar att vi inte har kunnat betjäna henne i enlighet med vårt kundlöfte på grund av ett tekniskt fel.

Normalt kan man snabbt få hjälp från Mehiläinens svenska kundtjänst. Servicetiden är mindre än en minut och även under de senaste veckornas infektionstid mindre än tre minuter. Vi vill också i framtiden erbjuda alla våra kunder högklassig service och ett smidigt sätt att uträtta ärenden – även på svenska. Som ett resultat kommer vi att ytterligare stärka vår svenska kundtjänstenhet i Vasa.

Mehiläinens svenskspråkiga kundtjänstenhet betjänar i läkarcentral-, sjukhus, arbetslivs- samt tandvårdsärenden kunder i hela landet. Kundtjänsten är öppen året runt, sju dagar i veckan klockan 6–22.

Ove Uljas direktör med ansvar för kundtjänst, Mehiläinen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46