Medvind för gruvindustrin trots coronakrisen

Enligt en ny enkät kommer investeringarna inom den finska gruvindustrin att uppgå till cirka en miljard euro åren 2021-2023. Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Över hälften av företagen i branschen tror att tillväxten håller i sig nästa år.

Det ser ljust ut för gruvindustrin, trots pandemins negativa inverkan på landets ekonomiska tillväxt i övrigt. Det meddelar den finska branschorganisationen för gruvindustrin.

Enligt Gruvindustri rf kommer investeringarna i branschen att uppgå till cirka en miljard euro åren 2021-2023. Uppgifterna bygger på en enkät som Mining Finland och Gruvindustri har gjort i oktober och november.

Upp till 39 procent av dem som svarade på enkäten förutspår att omsättningen kommer att växa i år medan 32 procent utgår från att omsättningen förblir oförändrad. Cirka 29 procent räknar med sjunkande inkomster.

"Gruvbranschen har klarat sig förhållandevis väl hittills under coronaepidemin. Den ekonomiska utvecklingen är trots det förbunden med stor osäkerhet", säger verksamhetsledare Pekka Suomela på Gruvindustri i ett pressmeddelande.

Cirka 51 procent av branschens aktörer tror att den gynnsamma konjunkturen kommer att hålla i sig nästa år medan 7 procent förutspår kraftig tillväxt och 18 procent räknar med en nedgång. Personalen har ökat i 54 procent av branschens företag i år och minskat i 17 procent av företagen.

"Gruvindustrins export har utvecklats rätt väl. Störningarna i de internationella leveranskedjorna har varit färre än vi befarade", säger vd Harry Sandström på Mining Finland.

Sammanlagt 41 bolag inom gruvindustrin besvarade enkäten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning