Medlingen i isbrytartvisten fortsätter

Bild: Niklas Tallqvist

Medlingen i den arbetstvist som gäller besättningen ombord på landets isbrytare fortsätter denna vecka.

Ifall arbetstvistens parter inte uppnår en lösning, hotar en strejk att lamslå sjöfarten från och med den 21 mars kl. 14.00. Riksförlikningsman Minna Helle fortsätter medlingen i tvisten på tisdag den 13 mars.

Finlands skeppsbefälförbund förkastade i början av mars ett medlingsbud som hade godtagits av Rederierna i Finland. Arbets- och näringsministeriet sköt upp strejkvarslet med två veckor på begäran av riksförlikningsman Helle. Arbetstvisten handlar om anställningsvillkoren för däcksbefäl. Strejken skulle beröra besättningen på Arctias alla isbrytare.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46