Medlemmarna i handikapp- och äldreråd är alltför okunniga

I värsta fall måste polisen hjälpa till och komma en hjälplös färdtjänstkund till undsättning.

Medicine licentiat Raoul Leidenius kritiserar mig för att ge stöd åt Esbo stads tjänstemän som är projektansvariga för den nya färdtjänstcentralen för Västra Nyland (HBL 21.7). Jag utgår från att jag sett samarbetet med dem som konstruktivt och att de vill höra olika parter om att få en fungerande färdtjänst.

De har besökt varje involverad kommun av de tio som bildar den nya färdtjänstcentralen och diskuterat med taxitrafikanter, sakkunniga, de funktionsnedsatta och med medlemmar i äldreråd och handikappråd. Det utgör grunden för att uppnå ett fungerande resultat.

Leidenius upphöjer socialnämnderna till skyarna för att deras medlemmar arbetar för att genomföra en välfungerande färdtjänst. Jag har helt motsatt uppfattning och anser att de inte alls är insatta i behoven, att de inte bryr sig om att höra på sakkunniga och att de inte alls följer vare sig grundlagen, de mänskliga rättigheterna eller konventioner om de funktionnedsattas rättigheter.

Dessa medlemmar har även lyst med sin frånvaro på flera av dessa möten och inte önskat möta taxiföretagare eller andra involverade.

Så skedde även på mötet i Raseborg stad och där färdtjänsten inte alls fungerar enligt laga krav dygnet runt utan endast dagstid på vardagar. Stadens nämnd är mycket väl medveten om det, men har inte gjort en enda insats för att korrigera ens de värsta problemen. Nämnden har godkänt avtal med taxiföretagare som inte alls garanterar en laga tillgång till färdtjänstservice. Väntetiden har som längst varit sju timmar eller ingen taxi alls. I värsta fall måste polisen hjälpa till och komma en hjälplös färdtjänstkund till undsättning. Nu är situationen under rättsutredning av Regionförvaltningsverket.

Tyvärr är även medlemmarna i äldreråd och handikappråd alltför okunniga och saknar helt juridiska insikter och bevakar klent de drabbades rättigheter.

Esbo stads nämnd beslöt den 13 juni om ett nytt färdtjänstkoncept som totalt försummar de funktionsnedsattas servicebehov när det gäller färdtjänsten. Leidenius uppger att konceptet nu ska uppdateras av den nämnden och värre kan det i alla fall inte bli. Nämnder borde även höra sakkunniga från ministeriet, men det vill de inte för då skulle de bli tvungna att godkänna krav som de vill undgå.

Av avgörande betydelse nu är främst projektgruppens utarbetande av de avtal som ska göras med taxitrafikanterna. Vad innehållet i dem bör uppfylla uppgav jag tidigare. Nämndernas uppgift blir sedan att godkänna avtalstexter som garanterar en tillgänglig färdtjänst. Om det inte sker blir det ett fall för rättsmyndigheterna.

Bo Holmberg, Karis

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning