Medlemmarna bestämmer

Min fasta ståndpunkt nu är att Handelsgillet är och förblir en herrklubb.

I debatten har det framförts att jag numera skulle var beredd att öppna Handelsgillet för kvinnor och att jag således bytt åsikt i förhållande till vad som sades vid det allmänna diskussionsmötet tidigare i månaden. Min avsikt har varit att säga att könsbegränsningen kan diskuteras, vilket kan medföra stadgeändringar. Jag har alltid ställt mig positivt till diskussion om utvecklingen av Handelsgillet, men min fasta ståndpunkt nu är att Handelsgillet är och förblir en herrklubb om vars framtid och stadgeändringar dess medlemmar bestämmer vid diskussioner och möten medlemmar emellan.

Bror Krause Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning