Medlemmarna bestämmer

Min fasta ståndpunkt nu är att Handelsgillet är och förblir en herrklubb.

I debatten har det framförts att jag numera skulle var beredd att öppna Handelsgillet för kvinnor och att jag således bytt åsikt i förhållande till vad som sades vid det allmänna diskussionsmötet tidigare i månaden. Min avsikt har varit att säga att könsbegränsningen kan diskuteras, vilket kan medföra stadgeändringar. Jag har alltid ställt mig positivt till diskussion om utvecklingen av Handelsgillet, men min fasta ståndpunkt nu är att Handelsgillet är och förblir en herrklubb om vars framtid och stadgeändringar dess medlemmar bestämmer vid diskussioner och möten medlemmar emellan.

Bror Krause Helsingfors

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39