Medierna har en viktig roll

USA har kanske passerat sin utvecklingskurvas topp och har påbörjat nedfärden.

För en kort tid sedan hade HBL:s debattsida en ypperlig teckning om fenomenet Donald Trump. Trump säger i teckningen på sitt yviga och enligt min mening också osympatiska sätt "Jag är en skitstövel". Då skriker lyssnarna som lyssnat till hans tal: "Honom röstar vi på. Han är hederlig."

Trump har under sin tid som president hunnit slå sönder mycket i världen. Kanske för alltid. För min egen del kan jag säga att min inställning till Amerika alltid har varit positiv. Men nu inser jag att USA:s befolkning i själva verket är lika oenig och lika lättlurad som i vilken annan stat i världen som helst. USA har kanske passerat sin utvecklingskurvas topp och har påbörjat nedfärden. Till denna olyckliga utveckling har Trump starkt bidragit.

Jag har under min aktiva arbetstid varit tvungen att anställa människor vilket aldrig har varit någon lätt uppgift. Det har gällt att bedöma en för mig främmande människa, hens karaktär, personlighet med allt vad det innebär, kunskapsgrad etcetera. Ofta har dock min instinkt hjälpt mig och haft mycket att säga till om vid bedömningarna och valet av intervjuobjekten.

Jag säger helt ärligt att redan från första stund då Trump sågs i televisionens nyhetsprogram sade min instinkt att den mannen är en streber med en stark vilja och som är redo att gå över lik för att nå sina mål. En farlig man.

Vilhelm Franck ger HBL och medierna överhuvud en stor skopa ovett och beskyller dem för häxjakt. Man frågar sig från vilka källor Frank har fått sin positiva bild av USA:s president.

Jag vill gärna ge en eloge åt Juri von Bonsdorff för hans klara och insiktsfulla beskrivningar av USA, dess invånare och dess president. Den av Franck stämplade häxjakten mot Trump bland medierna i västvärlden är ovanligt enig i sina bedömningar av Trump. Såväl stora som små tidningar dömer honom. En annan president som får ett likadant bemötande av pressen är Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet.

Man bör fråga sig av vem en medborgare kan vänta sig information om vad som händer och sker runt omkring oss i vårt land och i världen om inte just av medierna. En saklig och ärlig journalistik behövs och är viktig. Det faller givetvis på läsarna själva att bedöma om det skrivna är ärligt, neutralt och pålitligt. Om man finner en tidning vara opartisk och oärlig är det bäst att säga farväl.

Medierna har en viktig roll i utvecklandet av vårt samhälle. Men också ett jättestort ansvar. Lycka till!

Per-Erik Lindholm Esbo

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning