Medicinbrist kräver aktiva insatser

Bild: Mostphotos

Ett av sommarens (HBL 13.7) är att det inte går att få tag på en del mediciner. De som blivit utan sin vanliga medicin tröstas inte av att störningarna totalt sett endast gäller några procent av alla läkemedel.

Under de senaste tio åren har medicinbristen ökat markant. 2010 fick Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel, Fimea, 67 anmälningar om distributionsproblem av läkemedelsfirmorna. I fjol var an...