Medialt dubbelstraff

"Kampanjen mot denna forskare var inte den första av sitt slag, och många andra har drabbats under årens lopp."

Artiklarna i nyhetsmedier om vem som sade vad på Twitter är i dag journalistisk stapelvara. De är billiga att producera, det behövs knappt någon egen insats trots att artiklarna ibland rubriceras som...