Medial ojämlikhet

Efter en tid då allt verkade tillgängligt för alla står vi på tröskeln till en tid av ökad ojämlikhet som mediekonsumenter.