Medeltiden lockade till borgen

Historisk kost. Elin Ingman serverar medeltida rätter. I bakgrunden syns kocken Rasmus Dufholm.Bild: Niclas Erlin

Vädret stod arrangörerna bi och även i övrigt förlöpte allt väl under evenemanget Knektens medeltid, som hölls i helgen i Raseborgs slott.