Medellösa äldre har inte råd med medicin och hemhjälp

Bild: Mostphotos

Mer än var tionde äldre med dålig ekonomi låter bli att gå till läkaren för att hen inte har råd.

Var fjärde senior med skral ekonomi får inte tillräckligt med hemhjälp, eller blir helt utan hemhjälp. Var femte får inte tillräckligt med pengar för att det ska räcka till hemsjukvård, visar en ny undersökning från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

I undersökningen tog man reda på hur behovet av social- och hälsovårdstjänster uppfylls hos dem som är över 65. Man kartlade deras behov, användning och upplevelser. Respondenterna delades in i fem olika grupper enligt inkomst, varav den lägsta gruppen fick omkring 15 000 euro om året medan de som hade högst inkomst fick 30 000 euro om året.

En majoritet av dem som deltog uppgav att de varit i behov av läkarhjälp under det senaste året. De fattigaste var i störst behov av hjälp.

– För de fattigaste är till och med de lägsta hälsovårdsavgifterna för mycket, och det är ofta här man sparar in om man bara tycker att man kan stå ut. Till exempel är det dyrt att gå till tandläkaren, och huruvida man besöker privata vårdbolag är mycket beroende av inkomsterna, säger Katri Hannikainen, forskare på THL, i ett pressmeddelande.

Av dem som fyllt 75 var ungefär var fjärde av dem som hade det mest knapert i behov av någon typ av hemsjukvård eller hemhjälp. Av dem som hade det lite bättre ekonomiskt ställt behövde ungefär var tionde hemsjukvård eller hemhjälp. Undersökningen visade också att de som var fattigast också var ensammast.

– Finland har länge haft som mål att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt. En fungerande hemsjukvård gör det här möjligt, men det förutsätter också att de med mindre inkomst ska ha den möjligheten. Så är det inte i dag, säger Hannikainen.

Undersökningen gjordes 2013-2015. Materialet omfattade nästan 55 000 svar.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33