Medborgarpartiet blir inte av med Väyrynen – tingsrätten ingrep

Bild: LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Helsingfors tingsrätt har satt stopp för de beslut som Medborgarpartiets styrelse fattade i lördags. Paavo Väyrynen är tills vidare medlem av partiet han grundade.

Tingsrätten hävde Medborgarpartiets beslut att utesluta europarlamentariker Paavo Väyrynen ur partiet eftersom lördagens årsmöte stred mot föreningslagen. Därmed är besluten som fattades ogiltiga. Partiet försökte utesluta Väyrynen ur partiet utan att han varit medveten om varken processen eller anledningen.

Enligt föreningslagens 34:e paragraf kan domstolen förbjuda att föreningens beslut verkställs eller förordna att verkställigheten skall avbrytas. Förbudet eller förordnandet kan också återkallas.

Europarlamentariker Paavo Väyrynen anklagade tre av Medborgarpartiets styrelsemedlemmar för ärekränkning när de i samband med uteslutandet av Väyrynen ur partiet hävdade att han gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter och missbruk av förtroendeställning.

Medborgarpartiet lämnade också in en ansökan om förundersökning mot Väyrynen med anledning av partiets misstankar om ekonomiska oegentligheter.

Medborgarpartiets styrelse meddelade på lördagen att man beslutat utesluta Paavo Väyrynen ur partiet.

På morgonen höll partistyrelsen ett möte där man beslöt att utesluta Väyrynen.

Vid lunchtid hölls ett extra årsmöte där Väyrynen valdes in i partistyrelsen. Det mötet arrangerades av Väyrynen och de partimedlemmar som står på hans sida.

På eftermiddagen arrangerades det ordinarie årsmötet där Väyrynen inte valdes till partistyrelsen.

Väyrynen och hans stödtrupper anser att partistyrelsemötet och senare årsmötet var olagliga.

Som orsak till varför styrelsen beslöt att utesluta Väyrynen uppgavs oklarheter i hanteringen av partiets konton och missbruk av medel för presidentvalkampanjen samt missbruk av förtroendeställning.

Väyrynen hävdar att uteslutningen är ogiltig dels eftersom partistyrelsen inte var beslutför, dels eftersom mötet var lagstridigt sammankallat samt eftersom han inte blivit hörd i saken.

Väyrynen har tidigare anmält partiet för att ha fattat olagliga beslut. Helsingfors tingsrätt har 28 februari fattat beslut om att beslut tagna av partistyrelsens möten i december och februari inte får verkställas på grund av oklarheter i mötets beslutförhet.

Konflikten mellan Väyrynen och Medborgarpartiet handlar till stora delar om oklarheter i hur presidentvalskampanjens medel distribuerades och redovisades.

Det var Paavo Väyrynen själv som grundade medborgarpartiet i februari 2016. Han satt då i EU-parlamentet på Centerpartiets mandat, som han innehaft sedan 2014.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning