Medborgarna tror att främmande makter försöker påverka valet

Falsk information i syfte att påverka väljarbeteendet blev ett debattämne under presidentvalet i USA 2016. Ryssland antas ha genomfört en omfattande påverkanskampanj på amerikanska väljare. Bild: SPT/Carl-Anton Storbacka

Allt fler finländare håller för sannolikt att utomstående aktörer försöker påverka medborgarnas valbeteende.

En undersökning gjord under årets två första månader visar att så många som 36 procent av finländarna tror att utomstående krafter försöker påverka hur medborgarna röstar i riksdagsvalet i april och EU-valet i maj.

Det visar en undersökning som Tidningarnas förbund låtit göra. Det är en ökning på sex procentenheter från motsvarande undersökning i november.

Speciellt män och personer över 45 tror på en utomstående påverkan.

Samtidigt visar undersökningen att 62 procent av finländarna tror sig kunna identifiera försök till valpåverkan utifrån. Starkast är tilltron till den egna förmågan bland unga i ålder 25 till 34.

Tilltron till andras förmåga är dock svag. Endast 35 procent tror att andra människor klarar av att identifiera en påverkan. Var tionde finländare anser sig själv vara dåliga på att identifiera om de blir utsatta för påverkan utifrån.

Hela 71 procent av finländarna tror att spridningen av felaktig information av främmande stater eller makter kommer att öka i framtiden.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46