Medborgarna måste kunna lita på att justitiekanslern agerar som en laglighetsövervakare

"I en krissituation är det mänskligt att statsrådet och justitiekanslern jobbar tätt ihop. Men brandmuren mellan dessa institutioner bör hålla."

I kristider accentueras behovet av rättsstatliga garantier. En av dessa är utan tvekan justitiekanslern.En av justitiekanslerns viktigaste uppgifter är att övervaka lagligheten av statsrådets oc...