Medborgarlönen kommer, är du redo?

Ser man till hur snabbt idén om basinkomst gått från att vara en utopi till en allmänt accepterad, nästintill förväntad utveckling, blir man lite vimmelkantig.

Själv är jag övertygad om att medborgarlön eller basinkomst, om man nu föredrar det, kommer att införas i Norden under min livstid, och kanske så tidigt som inom 10 år. Systemet har brett stöd både från höger och vänster, från medborgaraktivister och ekonomiprofessorer, och tycks också ha understöd hos den breda massan.

Och varför inte? Grundidén är ju på många sätt trevlig. Medborgarlön skulle, åtminstone i teorin, minska på såväl generell byråkrati som den förnedrande cirkus av ansökningar och övervakning dagens bidrag har, plus minska på arbetslöshetsfällor. Och, för att nu tala rakt och ärligt om det hela, många gillar helt enkelt tanken på lite extra pengar. Även om vi vet att det hela inte går så enkelt.

Till detta kommer att världen håller på att genomgå en massiv förändring vad gäller arbetslivet. Redan i dag jobbar allt fler som frilansare, och vi ser allt mer av nolltimmesavtal, visstidsjobb, och plattformekonomins radikala osäkerhet. Inom några år kan robotar och artificiell intelligens mycket väl ta över långt fler jobb än vi i dag inser.

I en situation som denna så verkar ju medborgarlön onekligen både attraktivt och som en framsynt lösning. Baslön för att man skall klara sig som Uber-chaufför (tills robotbilen tar över, vill säga) när man har en dålig månad, och baslön för att en ung skall våga ta chansen som entreprenör, alltså.

Det anmärkningsvärda är kanske främst det hur lite kritik som anförs mot dylika idéer, och kanske borde man fråga sig hur det kommer sig. Det har givetvis ställts frågor om kostnaden för ett dylikt system, och exakt hur det hela skall organiseras, men överlag är inställningen positiv, och på väg att bli än positivare. Det är givetvis inte överraskande att folk på vänsterkanten stöder tanken. Men hur kommer det sig att även många konservativa tänkare långt ute på högerflanken nu stöder detta?

Har man anlag för konspirationsteorier kan man givetvis i detta se minst en dold agenda. Basinkomst skulle delvis fungera som en subvention av till exempel just Uber och Uber-liknande företag, som antagligen via detta kunde få folk att jobba ännu billigare än i dag. Likaså så kan ju medborgarlön ses som en effektiv försäkring för den rådande maktapparaten, i just en situation där jobben riskerar bli väldigt många färre väldigt snabbt – för även om vissa nya jobb säkerligen skapas för att ersätta dem som förloras till robotar och mjukvara, så kan övergången vara nog så smärtsam.

Måhända är det bara min inbyggda tendens att ifrågasätta allt som är allmänt omtyckt som gjort att jag börjat ställa mig själv frågor om den medborgarlön jag så länge stött, men jag hoppas att vi hinner ha en rik debatt om basinkomsten innan den, driven av denna anmärkningsvärda konsensus, läggs fram som fait accompli.

Alf Rehn är professor.

Alf Rehn professor

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning