Medborgarinitiativet om en samtyckeslag överräcktes till riksdagen

Ett medborgarinitiativ om en ändring av strafflagens definition på våldtäkt nådde riksdagen på tisdagen. Bild: Erik Sandström/SPT

Den så kallade samtyckeslagen har goda möjligheter avancera under denna regeringsperiod.

Medborgarinitiativet om att ändra strafflagens definition på våldtäkt överräcktes till riksdagens lagstiftningsdirektör på onsdagsförmiddagen. Medborgarinitiativet om en så kallad samtyckeslag lanserades i juni 2018 och fick drygt 55 000 underskrifter.

Undertecknarna kräver att strafflagens definition på våldtäkt skrivs om så att den som har samlag utan den andra partens samtycke döms för våldtäkt. För tillfället stipulerar strafflagen att våldtäkt är att genom våld eller med hot om våld tvinga någon till samlag.

Finlands nya regering har meddelat att dess mål är att genomföra en reform av lagstiftningen om sexualbrott. Regeringen Rinne skriver i sitt regeringsprogram att "strafflagens definition av våldtäkt ska ändras så att den baseras på avsaknad av samtycke och så att rättssäkerheten tillgodoses".

I Sverige har en samtyckeslag varit i kraft sedan juli 2018.