Medborgarinitiativet om avgiftsfri utbildning i andra stadiet förkastas på grund av teknikalitet – "Ofattbart"

– Ofattbart, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Flera besvikna röster har höjts efter att riksdagens kulturutskott föreslår att medborgarinitiativet förkastas.

Såväl riksdagsledamöter som förbund är upprörda över att initiativet verkar falla på en teknikalitet.

Pilvi Torsti (SDP) och Li Andersson (VF) kritiserar i ett gemensamt pressmeddelande sättet på vilket medborgarinitiativet behandlades. Kulturutskottet förkastade initiativet med motiveringen att riksdagen inte är den plats där utredningen och lagförberedningen ska äga rum, såsom det angavs i initiativet.

Torsti och Andersson menar att utskottet kunde ha föreslagit att riksdagen kräver att regeringen ska påbörja de åtgärder medborgarinitiativet kräver.

Förbund besvikna

FSS, Rädda Barnen, SAKKI, OSKU och SLL uttrycker i ett gemensamt pressmeddelande sin besvikelse över kulturutskottets agerande.

– Utskottet hade haft bättre verktyg tillhanda för att föra saken vidare om det hade velat. Viljan att använda dessa verktyg fanns dock inte hos majoriteten av utskottets medlemmar. Utskottets beslut är ett tråkigt budskap till de unga som jobbat med medborgarinitiativet: är det så här riksdagen värdesätter ungas aktivitet? frågar sig förbundens ledare Bicca Olin, Hanna Markkula-Kivisilta, Elias Tenkanen, Jessica Makkonen och Roosa Pajunen i pressmeddelandet.

Utskottets betänkande innehåller också en reservation, där ledamöterna som anmält avvikande åsikt föreslår att statsrådet vidtar de åtgärder som presenteras i initiativet.

– Ett avgiftsfritt andra stadium skulle märkbart förstärka jämlikheten i utbildningen och garantera att brist på pengar inte påverkar en enda ung människas utbildningsstig, skriver förbunden.

– Regeringspartierna tvår sina händer genom att skylla på en teknisk orsak, trots att deras anförande inte stöder initiativet, säger Torsti.

– Det känns ofattbart att en teknikalitet kan fälla ett så här viktigt medborgarinitiativ, säger Andersson.

Medborgarinitiativet om ett avgiftsfritt andra stadium föreslås förkastas i kulturutskottet. Bild: SPT/Catariina Salo

Pilvi Torsti är besviken på hur medborgarinitiativet om ett avgiftsfritt andra stadium behandlades i kulturutskottet. Bild: Lehtikuva/Mesyt Turan

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning