Evig sommartid fråga för riksdagen – ledamöterna ligger lågt: "Stora känslor"

Enhetschef Maria Rautavirta från Kommunikationsministeriet varnade för att EU kan hamna i en situation där vi har ett lapptäcke av olika sommar- och vintertider i Europa. Till höger medborgarinitiativets upphovspersoner Ville Niemelä och Hanna-Kaisa Siekkinen. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Enligt medborgarinitiativets upphovspersoner Ville Niemelä och Hanna-Kaisa Siekkinen skulle en ständig sommartid gynna folkhälsan.

Följetongen om permanent sommartid eller vintertid fick en nytändning på torsdagen när riksdagens kommunikationsutskott dryftade frågan på grund av ett medborgarinitiativ som samlade nästan 54 000 underskrifter i fjol.

– Vi anser att en permanent sommartid skulle sporra finländarna att satsa mer på motion. Ju längre vi har dagsljus under eftermiddagarna och kvällarna, desto lägre är tröskeln för att gå ut och motionera, säger initiativets upphovsman Ville Niemelä.

"Den största farhågan är att vi får ett lapptäcke av olika sommar- och vintertider inom Europa."

Han får uppbackning av Idrottsrådets sekretariat vid Undervisnings- och kulturministeriet.

– Dagsljuset har stor betydelse för alla former av motion utomhus eftersom två tredjedelar av alla motionsplatser ute i det fria saknar belysning. Enligt Suomen Latus enkät uppger de flesta finländare att de föredrar att motionera mellan klockan 16.30 och 19.30 på kvällen. Det här innebär att permanent sommartid vore ett bättre alternativ, säger generalsekreterare Minttu Korsberg på Idrottsrådets sekretariat.

Mörka kvällar ger mindre motion

Enligt Idrottsrådet får en femtedel av alla vuxna och en tredjedel av alla barn och unga för lite motion. Det här utgångsläget orsakar den finska staten en nota på cirka tre miljarder euro i förhöjda hälsovårdsutgifter.

– Om vi frångår sommartiden så skulle det leda till att cirka 690 000 timmar dagsljus gick förlorade på obelysta idrottsplatser i augusti och september, säger Korsberg.

EU-parlamentet har bett medlemsländerna avgöra vilketdera alternativet de väljer – sommartid eller vintertid. Tidsfristen är 2021, men enligt enhetschef Maria Rautavirta vid Kommunikationsministeriet kommer frågan att skjutas upp ytterligare innan Europeiska rådet tar ställning till det hela.

– Den största farhågan är att vi får ett lapptäcke av olika sommar- och vintertider inom Europa. Ingen vill lägga korten på bordet förrän man vet vad grannländerna kommer fram till, säger Rautavirta.

"Vi anser att en permanent sommartid skulle sporra finländarna att satsa mer på motion."

Finland ingår i en arbetsgrupp där de nordiska och baltiska länderna försöker koordinera sina ståndpunkter i frågan. Danmark ingår inte i arbetsgruppen eftersom landet motsätter sig idén att frångå det nuvarande systemet.

Riksdagsledamot Sheikki Laakso (Sannf) befarar att största delen av finländarna inte vet vad permanent sommar- eller vintertid innebär i praktiken. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

– De baltiska länderna har signalerat att Finlands beslut är viktigt för dem medan Sverige har understrukit att deras beslut inte är så beroende av vad grannländerna anser om det hela, säger Rautavirta.

Enligt riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) verkar det luta mot att Sverige väljer permanent sommartid.

Riksdagsledamöterna ligger lågt

Ingen av kommunikationsutskottets medlemmar ville spika fast sin ståndpunkt på torsdagen.

– Det här är en fråga som väcker stora känslor. Det har jag märkt när sommar- och vintertiden har diskuterats i Nordiska rådet. Jag föredrar att ligga lågt än så länge och ska lyssna med intresse på vad experterna har att säga om det här, säger Kvarnström.

Du slår huvudet på spiken. Just så här är det.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är inne på samma linje.

– Jag har ingen ståndpunkt i den här frågan än så länge. Jag hoppas att vi når en lösning som gynnar motionsutövning under eftermiddagar och kvällar, säger hon.

Riksdagsledamot Sheikki Laakso (Sannf) befarar att få känner till vad permanent sommartid innebär i praktiken.

Riksdagsledamot Sheikki Laakso (Sannf) befarar att största delen av finländarna inte vet vad permanent sommar- eller vintertid innebär i praktiken. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

– De flesta har ingen koll på om man ska vrida klockan bakåt eller framåt och vad det här innebär för mängden dagsljus på kvällen eller morgonen. Jag ger inte mycket för de enkäter som har gjorts om sommartidens fördelar, säger Laakso.

Han fick både stöd och mothugg av medborgarinitiativets initiativtagare.

– Du slår huvudet på spiken. Just så här är det. Folk vet inte nödvändigtvis vad permanent sommartid innebär. Därför har vi i våra egna enkäter preciserat att sommartid innebär att det är ljusare på kvällen medan vintertid innebär ljusare morgnar, säger Niemelä.

Bytet från normaltid till sommartid sker i år söndagen den 29 mars.

Då flyttas klockorna fram en timme (klockan 3 på natten blir 4).

Om vi hade evig sommartid skulle klockan 17 nu alltså vara 18.

Med andra ord: Om man slutar jobbet 17, skulle solen stå på himlen som den gör klockan 16.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning