Medborgarinitiativ om mobbning till riksdagen – kräver att skolmobbning skrivs in i strafflagen

Många är oroade över den mobbning och det våld som förekommer i skolorna i Finland. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Ett medborgarinitiativ om att föra in skolmobbning som en egen brottsrubricering i strafflagen är klart att överräckas till riksdagen.

Över 50 000 finländare har skrivit under ett medborgarinitiativ för att få med mobbning som en egen brottsrubricering i strafflagen. Bakom initiativet står Centerunga och partiets studerandeförbund.

Skolvåld har diskuterats i offentligen den senaste tiden, till följd av flera allvarliga mobbningsfall som lett till rättsprocesser. En särskild brottsrubricering i stafflagen skulle bland annat ge vuxna som jobbar med barn och unga bättre möjligheter men också skyldigheter att ingripa i skolvåld, konstaterar initiativtagarna. Även om under 15-åringar inte är straffrättsligt ansvariga finns möjligheten till ersättningsskyldighet.

"Varje barn och ung ska ha rätt till en trygg skoldag. Att enbart skriva in mobbning i strafflagen räcker inte, men det är ett starkt budskap om att vi måste ingripa när det handlar om våld i skolor", säger Centerungas ordförande Hanna Markkanen i ett pressmeddelande.

Läs också: "Att gå till skolan var alltid fruktansvärt" – HBL frågade om mobbning, så här svarade läsarna

Också förebyggande åtgärder är viktiga, understryker initiativtagarna. I januari lade regeringen fram ett åtgärdsprogram på 14 punkter för att komma åt mobbandet i skolorna.

"Det är dags att sluta tala om mobbning, och benämna saker med sitt rätta namn. Många mobbningsfall fyller kriterierna för psykiskt och fysiskt våld", konstaterar Miriam Putula, en av initiativtagarna.

En virtuell demonstration för att understryka vikten av medborgarinitiativet kommer att ordnas den 30 mars.

Läs också: Mobbningen minskar men försvinner inte, nu föreslås nya åtgärder

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning