Medborgarinitiativ om att skrota aktiveringsmodellen får tummen ner i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet blev klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet för att skrota aktiveringsmodellen. På bilden utskottets vice ordförande Hannakaisa Heikkinen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Oppositionen tyckte annorlunda är regeringsledet, och hade velat förorda att godkänna medborgarinitiativet.

Ett medborgarinitiativ om att skrota aktiveringsmodellen samlade snabbt över 140 000 namn för ett drygt år sedan, då Martin-Éric Racine satte i gång det.

Aktiveringsmodellen har nu varit i kraft i ett år, och det går ut på att arbetslöshetspenningen skärs ner med över fyra procent om man inte uppfyller vissa krav på antingen arbetstimmar eller deltagande i sysselsättande åtgärder under en viss granskningsperiod.

Aktiveringsmodellen ledde också till demonstrationer. Den främsta kritiken var att alla inte skulle ha samma möjligheter att få sysselsättningstjänster.

Nu har initiativet behandlats av social- och hälsovårdsutskottet, och i betänkandet syns det att åsikterna delades mellan regerings- och oppositionspartierna.

Majoriteten, regeringsledet, anser att initiativet ska förkastas, även om det uppdagats brister i aktiveringsmodellen. Motiveringen är att riksdagen redan tidigare krävt att modellen måste följas upp och att eventuella brister ska åtgärdas, och att det redan skett ändringar till exempel i vilka aktiviteter som kan räknas till godo.

Fyra avvikande åsikter lämnades in från oppositionshåll – ett av SDP och SFP, som anser att aktiveringsmodellen fortfarande fungerar ojämnt beroende på vilken region man bor i och vilka tjänster som finns, att den inte tar tillräckligt hänsyn till den arbetslösas hälsa, och att nedskärningen drabbar inkomsterna hårt särskilt för dem som har barntillägg.

Också Sannfinländarna, De gröna och Vänsterförbundet lämnade in avvikande åsikter. Samtliga ansåg att betänkandet borde föreslå att initiativet godkänns.

Läs mer: Enkät visar vem som kan klara aktiveringsmodelllen – de som har kontakter och bor i stan

Tidigare i veckan gav kulturutskottet tummen ner för medborgarinitiativet om kostnadsfria yrkesskolor och gymnasier. Motiveringen var att det hade krävt en stor beredning, och att riksdagen "inte var rätt plats" för det. SDP, De gröna, Vänsterförbundet och SFP föreslog då i en avvikande åsikt att regeringen omedelbart skulle inleda en utredning om kostnadsfritt andra stadium.

Läs mer: Medborgarinitiativ om avgiftsfri utbildning i andra stadiet förkastas på grund av teknikalitet – "ofattbart"

Initiativ om handikappades rättigheter får grönt ljus

Däremot har finansutskottet gett grönt ljus för ett medborgarinitiativ om att förbättra handikappades rättigheter.

Initiativet går ut på att förbättra självbestämmanderätten, som kan hamna i kläm då grundläggande handikappservice och boende konkurrensutsätts. I upphandlingen åsidosätts rättigheterna att påverka saker som är grundläggande i vardagen.

Finansutskottet anser enhälligt i sitt utlåtande att regeringen ska skrida till åtgärder för handikappades rättigheter att påverka.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning