Medborgarinitiativ mot privatisering av vattenförsörjning nådde över 50 000 på drygt ett dygn

På endast ett dygn har medborgarinitiativet Vesi on meidän, som motsätter sig privatisering av vattenförsörjningen, samlat över 57 000 namn. Bild: Ari Sundberg/SPT

Medborgarinitiativet som motsätter sig privatisering av vattenförsörjningen går nu vidare till riksdagen.

På endast ett dygn har medborgarinitiativet Vesi on meidän (Vattnet är vårt), som motsätter sig privatisering av vattenförsörjningen, samlat över 57 000 namn.

Gränsen för att ett medborgarinitiativ ska överlämnas till riksdagen är 50 000 namnteckningar och ärendet går därmed nu vidare till riksdagen.

Enligt initiativet är det orealistiskt att det på en del orter skulle skapas konkurrerande nät för vattenförsörjningen. Man lyfter i initiativet fram att liknande försök att privatisera vattenförsörjningen i andra länder har varit misslyckade. Exempelvis har de i Storbritannien lett till att vattenkostnaderna för privatpersoner stigit samtidigt som problemen kring vattendistributionen ökat.

Initiativets popularitet är enligt initiativtagarna ett tydligt tecken på att finländarna vill bevara det monopol som nu råder, och se att vattenförsörjningen sköts på ett demokratiskt vis också i framtiden.

Diskussionen om vattnet tog fart efter medieuppgifter om att Jyväskylä förbereder en affär som skulle privatisera en stor del av stadens vattenförsörjning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning