Medborgarinitiativ kräver: asylsökandes rättsskydd måste garanteras

Demonstranter protesterade utanför Migrationsverkets hus i Helsingfors den 8 september i fjol. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Initiativtagarna är oroliga över "urholkandet av den finska rättsstatens principer och den tilltagande ojämlikheten i samhället".

Som ett av de mest skriande exemplen nämns de år 2016 genomförda förändringarna i rättshjälpen för asylsökande.

– Ändringarna försvagade radikalt rättsskyddet hos de sårbaraste individerna i samhället, skriver föreningen Medborgare för flyktingar rf, som stöder medborgarinitiativet, i ett pressmeddelande.

Initiativet kräver att rättshjälp och -biträden ska garanteras från början av asylprocessen och att rättsbiträden ska ha tillbörlig kompetens för asylärenden.

Initiativet kräver också att de asylfall som tagits i behandling efter lagändringarna 2016 ska avbrytas och behandlas på nytt samt att tvångsavvisningarna omedelbart ska brytas, tills de aspekter som tas upp i initiativet är undersökta och åtgärdade genom lagstiftning.

Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning.

Medborgare för flyktingar rf skriver att asylprocessen blivit ineffektiv och dyr, och lett till en ändlös besvärsspiral efter lagändringarna 2016. Detta skapar enligt föreningen misstro gentemot Finlands rättssystem även på internationellt håll. Det förorsakar även oerhört psykiskt lidande hos asylsökande och offentliga kostnader, som hade kunnat användas för integration.

– Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning. På grund av bristen på myndighetsåtgärder har vanliga finländare blivit tvungna att bära ansvar för mänskliga rättigheter och rättsprocesser gällande människor de inte känner. Så fungerar inte en rättvis och saklig rättsstat. Därför anser vi att detta missförhållande behöver korrigeras, även om det inte direkt berör oss själva eller våra närstående, skriver föreningen i pressmeddelandet.

Namninsamlingen för initiativet inleds på fredagen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03