Medborgarinitiativ för att förbjuda könsstympning framskrider till riksdagen

Bild: www.kansalaisaloite.fi

Initiativet samlade 20 000 underskrifter på fyra månader, men under den gångna veckan lyckades det samla ihop 30 000 underskrifter. Nu har antalet som behövs överskridits för att riksdagen ska ta ställning till frågan.

Medborgarinitiativet som avser att förbjuda könsstympning av flickor med en särskild lag framskrider till riksdagens behandling. Initiativet kräver att riksdagen inleder en lagberedning för att förbjuda könsstympning av flickor och har nu nått upp till 50 000 underskrifter, som behövs för riksdagsbehandling.

I nuläget är Finland det enda Nordiska landet där könsstympning inte har förbjudits med en skild lag. Strafflagen betraktar könsstympning som misshandel.

Finlaysons före detta vd och nuvarande konstnärliga ledare Jukka Kurttila startade initiativet.

– Ingen flicka ska utsättas för könsstympning och den nuvarande lagen är otillräcklig, säger Kurttila i ett pressmeddelande.

Biståndsorganisationen World Vision fungerar som rådgivare för initiativet. Till organisationens uppgifter hör att motarbeta könsstympning i utvecklande länder.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning