Medborgarens misstro

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Finländarna tror inte på sina möjligheter att påverka. Intresset för att rösta har sjunkit.

En färsk och brett upplagd studie om den politiska makten i Finland granskar förskjutningarna i makten under de senaste decennierna. Mycket har förändrats. Det gäller både i Finland och i den omgivande världen.

Den största förändringen ur ett konstitutionellt perspektiv är att presidentens makt har skurits ned radikalt. Det betyder som känt att Finland i och med den nya grundlagen, som trädde i kraft år 2000, har ett mera renodlat parlamentariskt styrelsesätt.

Presidenten är ingen ceremoniell figur, men inrikespolitiskt har presidenten enligt grundlagen inte längre någon stor makt. I gengäld har riksdagens, men framför allt statsministerns ställning stärkts. I kombination med att Finland har blivit medlem av EU har maktens geografi förändrats rätt grundligt.

Maktstudien gavs ut på finska i måndags och flera av forskarna som bidragit till boken deltog i den offentliga presentationen. Det finns många intressanta infallsvinklar på makt i artiklarna.

Ett av de största problemen ur demokratisk synvinkel i Finland är att medborgarna inte tror på sin makt att påverka. Det här beror på att vi när vi avger vår röst i ett riksdagsval inte vet vilket regeringsalternativ vi röstar på. Det i sin tur bottnar i traditionen med breda koalitionsregeringar. Det leder till att partierna inte på förhand vill utesluta något regeringsalternativ. Väljarna röstar alltså inte på klara alternativ.

I Finland har valdeltagandet sjunkit proportionellt sett mest i Västeuropa och på sikt kan det bli ett besvärligt problem med tanke på systemets legitimitet.

Å andra sidan ska Sannfinländarnas stora framgångar i de två senaste riksdagsvalen 2011 och 2015 också ses i det här perspektivet. Frågan är förstås om de väljarna känner sig svikna eller inte. Svaret får vi eventuellt i valet 2019.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning