Medborgarens misstro

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Finländarna tror inte på sina möjligheter att påverka. Intresset för att rösta har sjunkit.

En färsk och brett upplagd studie om den politiska makten i Finland granskar förskjutningarna i makten under de senaste decennierna. Mycket har förändrats. Det gäller både i Finland och i den omgivande världen.

Den största förändringen ur ett konstitutionellt perspektiv är att presidentens makt har skurits ned radikalt. Det betyder som känt att Finland i och med den nya grundlagen, som trädde i kraft år 2000, har ett mera renodlat parlamentariskt styrelsesätt.

Presidenten är ingen ceremoniell figur, men inrikespolitiskt har presidenten enligt grundlagen inte längre någon stor makt. I gengäld har riksdagens, men framför allt statsministerns ställning stärkts. I kombination med att Finland har blivit medlem av EU har maktens geografi förändrats rätt grundligt.

Maktstudien gavs ut på finska i måndags och flera av forskarna som bidragit till boken deltog i den offentliga presentationen. Det finns många intressanta infallsvinklar på makt i artiklarna.

Ett av de största problemen ur demokratisk synvinkel i Finland är att medborgarna inte tror på sin makt att påverka. Det här beror på att vi när vi avger vår röst i ett riksdagsval inte vet vilket regeringsalternativ vi röstar på. Det i sin tur bottnar i traditionen med breda koalitionsregeringar. Det leder till att partierna inte på förhand vill utesluta något regeringsalternativ. Väljarna röstar alltså inte på klara alternativ.

I Finland har valdeltagandet sjunkit proportionellt sett mest i Västeuropa och på sikt kan det bli ett besvärligt problem med tanke på systemets legitimitet.

Å andra sidan ska Sannfinländarnas stora framgångar i de två senaste riksdagsvalen 2011 och 2015 också ses i det här perspektivet. Frågan är förstås om de väljarna känner sig svikna eller inte. Svaret får vi eventuellt i valet 2019.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning