Med varje nytt språk ökas min förståelse av världen

"Språk handlar inte enbart om kommunikation, utan språken bär med sig historia och kulturer."

I mitt liv har pandemin mestadels inneburit negativa erfarenheter: ensamhet, tristess och allmänt missnöje. En positiv sak kan jag dock identifiera: jag har bekantat mig med ett nytt språk. När...