Med snabbspårväg till Esbo? Snart blir det verklighet

Den 25 kilometer långa snabbspårvägen från Östra centrum till Kägeludden ersätter busslinjen 550, som i nuläget är huvudstadsregionens populäraste linje. Bild: HBL

Huvudstadsregionens populäraste busslinje 550 behöver uppgraderas. Om byggarbetet framskrider enligt planen kan invånarna i Helsingfors och Esbo ta snabbspårvägen från Östra centrum till Kägeludden 2024.

Helsingfors- och Esbobor får förbereda sig på nya trafikarrangemang under de närmaste åren efter att bygget av Spårjokern äntligen kom i gång på tisdagen. Byggarbetet uppskattas ställa till med omfattande, tillfälliga förändringar i trafiken men enligt byggnadsentreprenörerna ska man försöka se till att busslinjen 550 kan köra sin rutt så smidigt som möjligt medan byggandet pågår.

Projektledaren Juha Saarikoski vid Helsingfors stads trafikverk HST är optimistisk även om det rör sig om ett stort och komplicerat byggarbete.

– Just nu ser jag inga hinder för att Spårjokern ska bli färdig enligt planerna. Själva byggarbetet och vår projektplan kommer nog att hålla tidtabellen. De enda riskerna som jag ser är att vi ännu inte har riktigt alla administrativa tillstånd som byggandet förutsätter, säger Saarikoski.

Ett längre dröjsmål i något av planprojekten kan dra ut på tidtabellen men just nu ser allting ljust ut.

25 kilometer lång snabbspårväg från Östra centrum till Kägeludden som ersätter busslinjen 550.

Majoriteten av spårvägen (16 kilometer) ligger på Helsingfors sida, medan 9 kilometer av sträckan ligger på Esbo sida.

Enligt planen ska spårvägen ha en medelhastighet kring 25 kilometer i timmen och den totala resetiden ska ligga kring 60 minuter.

Avgångarna ska ha en intervall på 5–20 minuter beroende på tiden av dygnet.

Uppskattningsvis 91 000 resenärer ska dagligen åka med spårlinjen 2030. I nuläget åker 40 000 personer med busslinjen 550 varje dygn.

Budgeten uppgår till 368 miljoner euro.

Källa: Raidejokeri-info

Många olika faser

Under juni inleds den komplicerade byggprocessen med gatuarbeten på mer än tio olika platser längs med den framtida snabbspårvägens rutt. Byggarbetet ska inte pågå längs med hela rutten samtidigt och exempelvis i Kägeludden inleds byggarbetet först 2022.

– I praktiken kommer byggandet inte heller att pågå i ett sträck utan i flera olika faser. På många ställen måste exempelvis stora ledningar flyttas och de mer omfattande trafikarrangemangen kan inte heller förverkligas på en gång.

De största enskilda byggprojekten är exempelvis de stora broarna över Lahtisleden, Vanda å och Åboleden samt tunneln i Smedjebacka. Också i Östra centrum är byggarbeten omfattande eftersom snabbspårvägens depå ska byggas där.

– Det är den stora helheten som utgör den största utmaningen. Om vi endast gjorde enskilda vägarbeten skulle det inte vara några problem alls, säger Saarikoski.

På slutrakan ska dock projektets eventuellt svåraste skede genomföras då spåret ska byggas vid den livligt trafikerade rondellen på Vichtisvägen.

Bland andra Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) var på plats då byggarbetet inleddes vid gränsen mellan Helsingfors och Esbo. Från vänster: Kari Kauniskangas, Tero Anttila, Jannis Mikkola, Ville Lehmuskoski, Anni Sinnemäki, Mikko Leppänen, Olli Isotalo, Kari Wihlman och Harri Lukkarinen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Lång väntetid

Jämfört med busslinjen 550 kommer Spårjokern att öka transportkapaciteten betydligt. Det är också många stadsbor som ser otåligt fram emot Spårjokern.

– Det kan hända att jag ser det hela genom rosa glasögon men i allmänhet har stadsborna och framtida resenärer en positiv attityd och betraktar projektet som något nödvändigt, säger Saarikoski.

Enligt projektledaren har en del invånare överdrivet optimistiska förväntningar och önskar att byggarbetet inte ska medföra några olägenheter alls.

– Även om många ser fram emot slutresultatet är väntetiden tyvärr rätt så lång i ett så omfattande projekt.

Saarikoski uppmanar alla som bor längs med Spårjokerns rutt eller rör sig i närheten av den att bekanta sig med projektets webbplats.

– Där kan man ta del av all relevant information och följa med projektet i olika sociala kanaler. Vi försöker verkligen satsa på kommunikationen.

Läs också:

Flygekorrar bromsar Spårjokern

Esbo ger grönt ljus för Spårjokern

Ny budget för Spårjokern fick grönt ljus i Helsingfors fullmäktige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning