Med sin poesi återgav Gösta Ågren frågorna deras kraft

Gösta Ågren (1936–2020). Bild: Johannes Tervo

Gösta Ågrens kunskapsinstrument framför andra var poesin, men för Ågren hörde skrivandet och läsandet ihop med det praktiska livet. Om inte kunskapen ledde till handling var den betydelselös.

Få poeter har som Gösta Ågren förmått finna ord för det utsatta och tillfälliga i den mänskliga existensen. I en vacker bild ur en dikt i Var inte rädd (1976) skriver han:/ Vid dödsbud fördjupas...