Med simulatorn Stormwind kan skeppare segla i trygga övningsvatten i Borgå

Hannu Rimaila och Rabbe Lutz från Borgå Navigationsklubb är glada över den nya simulatorutrustningen. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå Navigationsklubb tar ett modernt grepp på navigation. Simulatorprogrammet Stormwind ger skeppare välkomna och realistiska erfarenheter av mörker, dimma och storm – torrskodda.

Varje år avlägger ett par tusen skeppare Finlands navigationsförbunds examina med gradskiva och sjökort i högsta hugg. Den förberedande undervisningen sker oftast i kurser som ordnas av förbundets med...