Brinner du för hållbarhet? Vill du lära dig utveckla smarta lösningar? Studera till ingenjör på Arcada!

BACHELORNIVÅ (YH-EXAMEN)

-Barnmorska


-Energi- och miljöteknik


-Ergoterapeut


-Film och media


-Fysioterapeut


-Företagsekonomi


-Förstavårdare 


-Hälsovårdare

-
Idrottsinstruktör

-
Informationsteknik

-International Business

-
Kulturproducent 


-Mechanical and Sustainability Engineering 


-Nursing 


-Process- och materialteknik


-Sjukskötare 


-Socionom

MASTERNIVÅ (HÖGRE YH-EXAMEN)

-Big Data Analytics

-
International Business Management

- 
Leadership for Nordic Healthcare


-Media Management

-
Social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

-Energi- och miljöteknik
– med målsättningen att skapa nya teknologier som främjar hållbar utveckling

Som student på utbildningen energi- och miljöteknik inriktar du dig på en av följande profil: förnybar energi, digitala system eller VVS-planering

-Process- och materialteknik 
– med fokus på hållbar planering som beaktar energi, miljö och material

Som student på utbildningen process- och materialteknik blir du expert på teknisk ritning och 3D-modellering, materialteknik och produktdesign.

ANSÖK 17-31.3.2021! LÄS MER PÅ WWW.ARCADA.FI

– Vi behöver ta i bruk förnybara energikällor och använda oss av hållbara material. Ingenjörer blir allt viktigare beslutsfattare i samhället, och de behöver kunna basera sina beslut på rätt data och pålitlig information. På Arcada vill vi ge våra studenter kunskaper i analys och modellering så att de kan göra de mest hållbara valen, säger prefekt Mirja Andersson som leder institutionen för energi- och materialteknologi vid Yrkeshögskolan Arcada.

Hållbarhet genomsyrar hela högskolans verksamhet, och inom teknikutbildningarna har satsningarna på hållbar utveckling pågått redan länge.

– Konceptet är inskrivet i alla våra kurser. Vi kombinerar ekologisk och etisk hållbarhet med teknik för att skapa hållbara och digitala lösningar, säger Andersson.

Institutionen för energi- och materialteknologi erbjuder två svenskspråkiga teknikutbildningar på bachelornivå: energi- och miljöteknik samt process- och materialteknik. Förutom hållbarhet är bägge utbildningar starkt inriktade på utveckling. Såväl flexibiliteten som möjligheten att erbjuda studenterna direkt stöd hör till högskolans trumfkort.

Mirja Andersson, prefekt för institutionen för energi- och materialteknologi Bild: Privat

– På Arcada satsar vi på individuell utveckling framom massföreläsningar, en av många fördelar med att studera till ingenjör just hos oss. Tack vare att vår institution är en ganska liten enhet har vi lätt att vara dynamiska och snabbt utnyttja det senaste från forskningen inom våra egna utbildningar. Hos oss deltar forskare i undervisningen och studerande i projekt, vilket gör att vi också är innovativa, säger Andersson.

En förutsättning för utveckling och innovation är moderna inlärningsmiljöer. Till teknik-studenternas förfogande står energi-, produktions- och kemilaboratorier. Som tillägg till de fysiska miljöerna har högskolan gått in för att satsa på virtuella laboratoriemiljöer.

– De virtuella laboratoriemiljöerna ska fungera som "digitala tvillingar" till våra fysiska inlärningsmiljöer. Om en student inte har möjlighet att komma in till Arcada ska det gå lika bra att arbeta i den virtuella miljön i framtiden, säger Andersson.

Arbetsutsikterna för framtidens ingenjörer har redan under en längre tid sett bra ut.

Andersson förutspår att uppgifterna blir allt mer mångsidiga i och med den växande efterfrågan på hållbara lösningar.

– Ingenjörer utbildas till att lösa tekniska problem. Att kunna förstå och analysera hållbarhet kombinerat med kunnande i digitala teknologier är A och O för en hållbar framtid. Behovet av dessa kunskaper ökar i också andra branscher än de traditionella ingenjörsbranscherna.

Inom till exempel hälso- och välfärdsbranschen pågår en häftig digitaliseringsutveckling där man bland annat tar i bruk robotar. Inom den tekniska branschen kommer energi- och elsystem att förlita sig allt mer på digital styrning, säger Andersson.

En internationell utbildning med goda arbetsutsikter

Charlotta Mustonen, utexaminerad ingenjör Bild: Privat

Studierna vid Arcada är mångsidiga, internationella och praktiska. Det säger Charlotta Mustonen som utexaminerades från utbildningen i process- och materialteknik år 2020. På Arcada får man praktisk erfarenhet genom både arbetslivspraktik och praktiska kurser.

– Studierna ger också goda teoretiska grunder inför arbetslivet och fortsatta studier. Lärarna och den övriga personalen gav mig bra stöd i mina studier, och jag uppskattade den öppna och trevliga atmosfären på högskolan, säger Mustonen.

Mustonens studier bestod av materiallära, plastteknik, kemi, matematik, processteknik, produktutveckling, kurser i 3D-design och programmering. Den sistnämnda valde hon som tillvalskurs. Möjligheten att få specialisera sig enligt egna intressen genom tillval ser Mustonen som en stor fördel med att studera på Arcada. Hon lyfter också fram inlärningsmiljöerna som högskolan erbjuder.

– Tack vare de olika laboratorierna har studenterna möjlighet att i praktiken lära sig använda olika maskiner, vilket jag ser som en stor styrka. Överlag uppskattade jag Arcadas campus: det är modernt och bra beläget.

En bonus under studietiden var de gemensamma kurserna med syskonprogrammet Mechanical and Sustainability Engineering. Det satte en internationell prägel på studierna. Även tvärvetenskapligheten vid högskolan sticker ut för Mustonen.

– Det finns många olika utbildningar med experter inom flertalet områden på Arcada. I mitt slutarbete undersökte jag möjligheten att använda mjukrobotik som rehabiliteringsställdon, och då fick jag också stöd och guidning av personalen vid institutionen för hälsa och välfärd, säger Mustonen.

Mustonen, som för närvarande studerar maskinteknik på masternivå på Aalto, ser ljust på arbetsframtiden.

– Ingenjörer behövs för att skapa produkter och lösa problem inom många olika branscher, så som bygg, konstruktion, design och medicin. Ett genomgående tema i mina studier var hållbarhet. Hur kan vi förbättra livskvaliteten och minimera skadlig påverkan på människan och miljön? Ingenjörer behövs för att lösa utmaningar i samhället kopplade till hållbarhet.