Med rötter i väckelsen: Tapio Luoma

Bild: Pasi Heino

Tapio Luoma, biskop Esbo stift, teologie doktor, född 1962.

Ärkesbiskopsvalet

10 frågor

1. Varför ställer du upp?

2. Är du redo axla nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinens roll som en stark förebild för kyrkans gemensamma värderingar?

3. Vilken värdegrund representerar du?

4. Ska ärkebiskopen profilera sig på sociala medier?

5. Hur ska kyrkan blir relevant för de unga vuxna?

6. Vill du viga samkönade par?

7. Hur tycker du att kyrkan har reagerat på Metoo-debatten?

8. Hur tycker du att kyrkan och samhället har lyckats hantera flyktingvågen?

9. Tycker du att miljö- och klimatfrågor hör till kyrkan?

10. Hur fungerar kyrkans ledarskap, bra eller dåligt?

1. Många har bett mig ställa upp och jag antar att de litar på mitt sätt att arbeta i kyrkan och är redo att se mig ta an ansvarsfulla uppgifter. Som ärkebiskop kan jag ge kyrkan någonting viktigt och betydelsefullt.

2. Mäkinen har varit exemplarisk och naturligtvis skulle jag göra mitt bästa för att vara en förebild för gemensamma värderingar.

3. Kärnan i kyrkans nutida strategi är tro, hopp och kärlek – värderingar som jag personligen också uppskattar.

4. Jag tycker att sociala medier är viktiga för alla ledare nu för tiden. Själv har jag varit aktiv under min tid som biskop.

5. Inom kyrkan måste vi ständigt fundera på hurdant språk vi använder när vi talar om kyrkan och dess budskap. I synnerhet unga människor behöver få uppleva att kyrkan lyssnar på dem och ger dem möjlighet att formulera sin tro, såväl som sina tvivel, på ett betydelsefullt sätt.

6. Jag anser att äktenskapet är ett förbund mellan en kvinna och en man. Om kyrkan i framtiden beslutar att viga samkönade, kan jag tänka mig att göra det. Men ett sådant beslut måste ha tillräckliga teologiska grunder med en stark betoning att det inte är obligatorisk för en präst att viga samkönade. Vi behöver mycket tålamod när vi diskuterar och försöker hitta en gemensam väg framåt.

7. Kyrkan har nog reagerat, men det finns fortfarande saker att göra för att alla inom kyrkan ska vara medvetna om vad sexuella trakasserier är, alltså hur de identifieras och ska åtgärdas. Vi måste utveckla handlingsplaner.

8. Jag anser att både kyrkan och samhället har gjort det som har varit möjligt, men det finns mycket kvar att lära sig för att papperslösa ska behandlas rättvist och humant.

9. Miljöfrågor hör till kyrkan eftersom det inte finns någonting i Guds värld som inte har att göra med kyrkan. Kyrkan har faktiskt åstadkommit ganska mycket. Det viktigaste är att påpeka hur nödvändigt, och i linje med Guds vilja, det är att ta god hand om naturen och säkra vår planets framtid.

10. Enligt mig har ledarskapet inom kyrkan utvecklats märkbart under senaste åren. Det finns fortfarande problem och arbetsfördelningen är säkert ett av dem. Inom kyrkan får vi aldrig glömma att det i grund och botten handlar om Guds arbete i och genom oss. Det förpliktar oss att följa rättvisans principer, men också att begrepp som nåd.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning