Med Papa Haydn som empatisk vän i nöd och lust

Inled dagen med en Haydnsymfoni, avsluta den med en stråkkvartett och vik söndagarna för de sex sista mässorna.

Musikens psykofysiska inverkan, liksom dess socialpsykologiska aspekter, har i dessa tider föga överraskande aktualiserats och musikens förmåga att väcka nostalgiska känslor och agera empatisk vän lyf...