Med odisputabel avsky mot ”dyngbruna tankeriktningar”

Peter Mickwitz litterära ärende går i stor utsträckning ut på att låta språket, människan och världen vara öppna, möjliga och rörliga. Bild: Niklas Sandström

I sin nya bok Bo i ett hus som ligger i mörkret diskuterar Peter Mickwitz bostaden som en form av barrikad, ett säkert ställe från vilket det oönskade hålls utestängt. Kanske handlar det också om en nation som stängt om sig?

I den amerikanska författaren Marilynne Robinsons debutroman Housekeeping från 1980 finns en passage som beskriver hur det är att titta ut i mörkret. Det man ser när man tittar ner i en svart sjö elle...