Med nosen mot Madrid

I sin riktigt mest bjärta form ser utmaningen ut så här: på 30 år ska vi radikalt förvandla hela vår energisektor.

Efter ett inledande lätt kaos på Arlanda har flygplanet lyft och vänt mot syd-sydväst. Det är med lite blandade känslor färden börjar. Utmaningarna är oerhörda. Världen styr mot decennier, som kommer...