Med Nepal som spegel – musikundervisningen i Finland bör förbereda sig för ständig förändring i en global värld

Metoo, flyktingkrisen ... Musikforskaren Vilma Timonen ser det som sannolikt att framtiden kommer att innebära förändringar i snabb takt. Bild: Cata Portin

Gammal praxis inom musikundervisningen borde hela tiden ifrågasättas, till exempel hur barn till invandrare ibland förväntas vara experter på kulturen i föräldrarnas hemland. – Det är en absurd tanke. Ingen ska behöva placeras i ett fack, säger musikforskaren Vilma Timonen.

Minns du hur musikundervisningen såg ut då du gick i skolan? Vad fick du lära dig och vad utelämnades? Det vi själva upplevt påverkar det vi förmedlar vidare, och som lärare är det en utmaning att und...