Med nakenheten utforskar Sanna Kekäläinen maktkonstellationer

Sanna Kekäläinen är en särpräglad röst inom finländsk scenkonst och att kombinera hennes verk med en analytisk essä är en givande upplevelse. Bild: Kristiina Mannikko

Hur upplevs beröring beroende på vem som är naken och vem som är påklädd? Sanna Kekäläinen utforskar maktkonstellationer men hennes nya föreställning präglas av en överraskande stor ömhet, skriver Tove Djupsjöbacka.

Sanna Kekäläinen är ett sant original inom det finländska konstfältet och en av de få konstnärer jag länge undvek att recensera – hennes verk ingav stor respekt men kändes oerhört svåra att skri...