Med knarrande röster och saliga klanger – Helsingfors kammarkör visar med den här skivan tydligt varför kören tillhör den internationella eliten

Stämningen är på sina ställen magisk när Helsingfors kammarkör sjunger nutida a cappella-verk. Bild: Leo Samama/Pressbild

Nils Schweckendieks superba detaljsinne är till klar fördel i tolkningarna av Rautavaara, Wennäkoski och Livorsi.

Einojuhani Rautavaaras Missa a cappella (2011) börjar mycket lovande. Pentatoniska tonklungor bildar en lågmäld körfond medan solostämmorna intonerar Kyrie, eleison (Herre, förbarma dig)....