Med hösten kom covid-19 till högskolorna – vid ÅA avråder Studentkåren från studentfester

Åbo Akademi har fattat beslut om att största delen av studerandena får lov att studera på distans åtminstone ända till jul. Fram till onsdagen hade två fall av sjukdomen covid-19 bekräftats bland studerandena vid Akademin. Bild: Mikael Piippo/SPT

Smittskyddsmyndigheterna i Åbo försöker stoppa spridningen av sjukdomen covid-19 bland studerande genom en rekommendation om att inte ordna studentevenemang. Vid Åbo Akademi har två smittfall bekräftats.

Coronaviruset sprids bland högskolestuderande i Åbo. Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stad, säger att ett tiotal fall av covid-19 konstaterats bland studerande i Åbo.

Smittskyddsmyndigheterna vid Åbo stad försöker kartlägga smittkedjorna och få kontakt med personer som kan ha blivit exponerade för coronaviruset.

– Under september månad har smittfall konstaterats bland studerande i olika branscher. Studerande har ofta ett stort socialt umgänge och det ordnas en hel del evenemang där folk träffar nya människor, säger Peltoniemi.

– En del smittfall kan härledas till restauranger eller nattklubbar där man i regel är tätt intill varandra.

Totalt har 302 fall av covid-19 konstaterats i Åbo, enligt Institutet för hälsa och välfärd. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen för de senaste 14 dygnen 6,2 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

Rekommendation om att inte ordna evenemang

Förra veckan gick staden ut med information om att fem unga personer insjuknat i covid-19 efter att ha besökt Heidi's Bier Bar i Åbo den 3 september. Flera studerande besökte baren under kvällen.

– Det är möjligt att vi går ut med liknande information också i framtiden. Det är ett sätt att nå okända personer som haft kontakt med en smittad person, säger Peltoniemi.

– Unga vuxna har ofta väldigt lindriga symtom, vilket betyder att de kan sprida sjukdomen utan att veta om att de är sjuka.

I tisdags utfärdade smittskyddsmyndigheterna en rekommendation om att inga studentevenemang ska ordnas i Åbo före den 28 september.

– Vi försöker lugna ner läget och stoppa smittspridningen bland studerande, säger Peltoniemi.

Åbo Akademis Studentkår har uppmanat sina medlemsföreningar att följa smittskyddsmyndigheternas rekommendation.

Två bekräftade smittfall vid Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi säger kommunikationschef Thurid Eriksson att man fått information om två fall av covid-19 vid Akademin i höst. Enligt Akademins pressmeddelanden är de smittade studerande.

Eriksson säger att budet om nya coronavirusfall i regel först når smittskyddsmyndigheterna och först därefter Akademin.

– Det är myndigheterna som ger anvisningar till oss, och vi agerar enligt de anvisningarna.

Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi, säger att Akademin inte sysslar med någon egen smittspårningsverksamhet.

– Vi ringer inte upp folk, nej. I de fall som nu uppdagats vid Akademin har de smittade personerna vänligen själva ringt upp mig, så vi har fått samma information som smittskyddsmyndigheterna.

Åbo Akademis Studentkår uppmanar sina medlemsföreningar att följa smittskyddsmyndigheternas rekommendation om att inte ordna evenemang före den 28 september. Bild: Mikael Piippo/SPT

"Det har blinkat lite här och där"

Åbo Akademi uppmanar studerande och personal att använda mobilapplikationen Coronablinkern. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är syftet med applikationen att göra det enklare att få tag på personer som exponerats för coronaviruset och bryta smittkedjorna.

– Den verkar fungera. Det har blinkat lite här och där, om vi säger så, säger Stefan Willför.

Åbo Akademi har fattat beslut om att största delen av undervisningen sker på distans ända fram till jul. Åbo universitet har fattat samma beslut. Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola har både närundervisning och distansundervisning.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning