Med fjärde vågen blev pandemin i Finland något var och en skulle hantera som en individ

"Jag saknar varken patriotiska brösttoner eller undergångsstämning, men nog förståelse av vilka politiska val och varför som gjorts under vägen."

Med fjärde vågen ändras den finländska berättelsen om covid-19. År 2021 präglades av glädje över vaccinationerna. Trots medialt fokus på evinnerliga juridiska spörsmål, rådande budskap på social...