Med fel regleringar snedvrider man marknaden och skapar bubblor

Alla beslutfattare inom politik och industri borde lära sig åtminstone de viktigaste ekonomiska reglerna. Nedan de som alla borde, men ofta inte vill, veta!

Marknadsekonomin bör i första hand reglera marknaden. Politiska – ideologiska – regleringar skall endast göras när marknaden urartar och inte som så ofta att man reglerar sådant som är skadligt att reglera, men låter bli att reglera där det behövs. Att göra pengarna värdelösa med regleringar är en dödssynd då alla negativräntor minskar framtidens konsumtion lika mycket som negativräntorna plus inflationen.

Alla skatte- och avgiftshöjningar ökar inflationen, men minskar också konsumtionen motsvarande. En recession eller arbetslöshet kan endast bekämpas med högre konsumtion. Högre konsumtion får man med höjd köpkraft. Höjd köpkraft åter får man när nettolönerna av gräsrotsnivån höjs mera än inflationen, alternativt med högre skuldsättning. Då världen redan är överskuldsatt kan det sistnämnda inte rekommenderas då högre skuldsättning kan vara den sista spiken i kistan!

Högre löner för de högst avlönade är dock onödigt då det inte höjer köpkraften utan de pengarna placeras direkt i stället för att konsumeras. Högre nettolöner får man antingen med högre löner eller med minskade skatter. Högre löner för dock till högre priser eller rationaliseringar som kostar arbetstillfällen. Långsiktigt får man bara höjda nettolöner när de tilläggskostnader som de förorsakar kan rationaliseras bort.

Med fel regleringar som till exempel minusräntor snedvrider man marknaden och skapar bubblor. Nästan alla pengar riktas då till aktiemarknaden och höjer därför aktiernas priser oskäligt mycket. Aktier är dock högriskplaceringar. Då inga lönsamma lågriskplaceringar längre kan göras på grund av att negativräntorna tillsammans med inflationen på lång sikt förintar kapitalet enormt blir det framtida ekonomiska systemet ostabilt.

Saken blir naturligtvis inte bättre av att pensionerna inklusive spararnas privata pensionssparande förintas (konfiskeras) efterhand. Faller aktiekurserna sedan plötsligt på grund av en recession är dagens reglerade transferekonomi fix och färdig.

Alla länder inom EU får tills vidare själv besluta över sin skattepolitik, respektive hur höga skatterna för folket och industrin skall vara, men det är i slutändan folket och industrin som genom migration inom EU kan besluta i vilket land de betalar skatten.

Särskilt viktigt skulle vara att man som i den övriga världen endast tar skatter där vinsterna uppstår om man önskar ett välfungerande stabilt system. Arvsskatten till exempel borde därför först tas av den kvarlåtenskap som är realiserad.

Staten och kommunerna borde nödvändigtvis också lära sig att det är ekonomiskt omöjligt att långsiktigt få en hög kvalitet till lägsta pris och att de lägsta priserna i slutändan kan bli dyra.

Urs Hofer, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning