Med fantasin som kompass

Hunden Jaffa grubblar över sin existens och agerar övergångsobjekt. Det fungerar så där, i en bilderbok där barnet känns för vuxet och udda. Bild: ©Ilja Karsikas 2020

I en mansbok nästan helt utan kvinnor blir barnet språkrör för livsfrågor och filosofi.

Kompensatoriska drömmar och magiskt tänkande är skåpmat i barnlitteraturen. Särskilt då sorg drabbar som släggslag ligger fantasin nära till hands. Stian Holes bilderbok Annas himmel (2013) är bara et...