Med den kommande sovjetiska invasionen som ursäkt

Henrik Bromanders nya roman handlar om hur några från början relativt laglydiga högermän, utan att själva ens vara riktigt medvetna om processen, utvecklas till ett gäng terrorister. Bild: Emil Malmborg

Henrik Bromander fortsätter med sitt kända tema: förvirrad extremmaskulinitet. Den här gången handlar det om högerextremistisk brottslighet.

I sitt författarskap har Henrik Bromander med stor envetenhet försökt ringa in en förvirrad extremmaskulinitet, gärna via gestaltningar av människor utan skyddsnät i samhälleliga gränszoner. Urspårat...