Med bokstaven som byggmaterial – bokstavligt frosseri i sinnlighet som motreaktion mot digitaliseringen

Z – ur Henrika Andersson & Maria Sanns Bokstavsvärldar Bild: Maria Sann

Nu är det okej att frossa i känslor och sinnlighet. Bilderboken Bokstavsvärldar svarar som bokföremål och konstverk väl mot läsarter där sensorisk njutning lyfts.

Det är något visst med bokstäver. Och alfabet. Tillsammans öppnar de världar. Henrika Anderssons och Maria Sanns Bokstavsvärldar omfamnar bokstavens materialitet. I Anderssons dikt spretar A bre...