Med bil till miljözonerna

Bild: Wilfred Hildonen

Att planera en bilsemester till utlandet har alltid varit en spännande utmaning. En ny och allt viktigare detalj att tänka på är de olika miljödekaler som behövs i allt fler länder, men det finns redan en app som gör jobbet.

Frankrike, Tyskland, Österrike och Danmark har redan infört miljözoner i sina största städer. För att få köra bil inne i dem behövs det miljödekaler som visar hur rena utsläpp bilen har. Saknas dekalen kan det bli både dyrt och jobbigt, så det lönar sig verkligen inte att chansa.

Fordonstyp, vikt och utsläppsklass är tre variabler som påverkar priset. På traditionellt sätt kan det vara rätt tidskrävande att läsa sig till vilken dekal man möjligen behöver, och vilka regler som gäller i vilka städer, men som man allt oftare kan konstatera finns det en app som kan göra jobbet.

Nya bilar sorteras automatiskt in under den gällande utsläppsnivån i sin fordonsklass, annars får de inte säljas i EU. De nyaste personbilarna är följaktligen godkända enligt Euro 6-standard. Äldre bilar har på sin tid klarat nivåerna Euro 5, Euro 4, Euro 3 och så vidare.

Det finns till exempel tyska dekaler för kväveutsläpp, mikropartikelutsläpp och koldioxidutsläpp. I Frankrike har dekalen delats in i sex olika kategorier för tre olika klasser av fordon.

Beroende av vilken bil du har och till vilken klass den hör och vart du är på väg kommer miljöavgiften att variera från ställe till ställe. Sparar du genom att strunta i dekalerna blir det lätt mångdubbelt dyrare.

Den oberoende instansen Green-Zones har en marknadsidé som går ut på att förmedla alla dessa miljödekaler via en gratisapp som ger en fullständig översikt över vad som krävs på de olika orterna längs en given resa. Det kan vara praktiskt att beställa dekaler i god tid så att de finns till hands när resan börjar. Om planerna inte är så detaljerade kan appen också användas som faktabas längs vägen. Den kan åtminstone säga om det krävs en särskild dekal i nästa storstad, och du kan fortfarande köpa den på plats.

Egentligen är dekalen bara början. När man väl har den ska man också hålla reda på var zonerna börjar och slutar, eftersom markeringarna inte alltid är så synliga. Man ska också veta vilken fordonstyp som eventuellt är förbjuden en viss veckodag och en del andra detaljer. Zonerna kan vara permanenta, men de kan också vara mera tillfälliga och beroende av vädertyp. För den som vill försöka köra lagligt utan dekal ger appen också info om möjliga omvägar kring städer med miljözoner.

Påföljderna är olika stränga i olika länder. De hårdaste nyporna hittar man i Danmark och Österrike.

Den som råkar köra in i en stad i Österrike med fel typ av fordon kan få böter på omkring 2 000 euro. Ännu värre kan det gå i Danmark, även om reglerna där tills vidare endast gäller för tung trafik. Fel bil i fel miljözon kan ge böter på upp till 2 600 euro, och bilen kan beslagtas ända tills böterna är betalda.

I Tyskland har miljözoner redan införts i omkring 60 städer, i Frankrike i ett trettiotal. Olika länder har olika system och dekaler trots att vi alla bor i den stora europeiska unionen. Längre har vi inte kommit.

Dan Kronqvist Reporter

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46